Ομάδα Πωλήσεων

Ομάδα Πωλήσεων
Judith DijkstraΓενική Διευθύντρια Μπενελούξ

Benoit GredeluΓενικός Διευθυντής Γαλλίας

Theodore PeponasΓενικός Διευθυντής Ελλάδας

Antonella Beatrice LibioΓενικός Διευθυντής Ιταλία

Csilla RepasΠροϊσταμένη Πωλήσεων Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Thomas SoukopΓενικός Διευθυντής Αυστρίας & Γερμανίας