Ομάδα Πωλήσεων

Ομάδα Πωλήσεων
Judith DijkstraΓενική Διευθύντρια Μπενελούξ

Benoit GredeluΓενικός Διευθυντής Γαλλίας

Theodore PeponasΓενικός Διευθυντής Ελλάδας

Nicola ZancanΓενικός Διευθυντής Ιταλία

Thomas SoukopΓενικός Διευθυντής Αυστρίας & Γερμανίας