Ομάδα Πωλήσεων

Ομάδα Πωλήσεων
Judith DijkstraΓενική Διευθύντρια Μπενελούξ

Benoit GredeluΓενικός Διευθυντής Γαλλίας

Theodore PeponasΓενικός Διευθυντής Ελλάδας

Nicola ZancanΓενικός Διευθυντής Ιταλία

Thomas PachlerΓενικός Διευθυντής Αυστρίας

Vladislav HolataΓενικός Διευθυντής Γερμανίας