Αναισθησιολογία

Αναισθησιολογία
Κάτι περισσότερο από μια απλή νάρκωση – Οι αναισθησιολόγοι είναι οι ειδικοί ενός περίπλοκου τομέα.

Οι αναισθησιολόγοι δεν «αφαιρούν» κατά τις επεμβάσεις μόνο τον πόνο και τις αισθήσεις του ασθενή, αλλά είναι υπεύθυνοι για σχεδόν όλες τις ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και μεταξύ άλλων τη σταθεροποίηση του κυκλοφορικού και του αναπνευστικού συστήματος.

Εκτός από τον έλεγχο από την καταστολή μέχρι τη φάση της αφύπνισης και την παρακολούθηση της τεχνητής αναπνοής του ασθενή, στα καθήκοντά τους εντάσσεται και η θεραπεία του πόνου, τόσο του οξέος και όσο και του χρόνιου.

Περί το 80 % των ασθενών βιώνουν οξύ μετεγχειρητικό πόνο, ενώ για το 86% εξ’ αυτών ο πόνος είναι από μέτριος έως πολύ έντονος. Αναλογιζόμενοι τις περίπου 234 εκατομμύρια διενεργηθείσες επεμβάσεις παγκοσμίως, αντιλαμβανόμαστε  ότι ο οξύς μετεγχειρητικός πόνος αποτελεί ένα πρόβλημα υψίστης σημασίας για τη δημόσια υγεία. (Πηγή:)

Εκτός από τον οξύ μετεγχειρητικό πόνο, η μετεγχειρητική ναυτία και ο έμετος (PONV) είναι δύο δυσάρεστες παρενέργειες μετά από μία χειρουργική επεμβάση με γενική αναισθησία. Οι παρενέργειες αυτές δύνανται να οδηγήσουν σε επιπλοκές, όπως ο αποκλεισμός της αναπνευστικής οδού.

Η χρήση αναισθητικών φαρμάκων για την καταστολή των λειτουργιών του κεντρικού νευρικού συστήματος παίζει σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Εκτός από αυτή την αναισθησία, η φάση της αφύπνισης είναι εξίσου κρίσιμη στην μετεγχειρητική φροντίδα και στοχεύει στο να αποφευχθούν οι υποτροπές και να επιτευχθεί ο έλεγχος όλων των ζωτικών λειτουργιών.      

Η AMOMED PHARMA προσφέρει μια σειρά από αποτελεσματικά σκευάσματα, που αναπτύχθηκαν με γνώμονα τις ανάγκες της καθημερινής κλινικής πρακτικής.


 Για περισσότερες πληροφορίες, όπως απευθυνθείτε στο DocCheck.


 

DocCheck Login is available via AOP Orphan.

 

Όταν συνδεθείτε, θα βρείτε:

  • Βίντεο
  • Έντυπο του προϊόντος
  • Υλικό εκπαίδευσης
  • Κλπ.