Νευρολογία και ψυχιατρική

Νευρολογία και ψυχιατρική

Ο εθισμός είναι μια μορφή εξάρτησης που μπορεί να περιορίσει σοβαρά την καθημερινή ζωή. Οι φυσικοί (βιολογικοί και γενετικοί), ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και συντήρηση του.

Λόγω έλλειψης ελέγχου του συστήματος ανταπόδοσης του εγκεφάλου, οι εξαρτησιογόνες ουσίες, όπως για παράδειγμα το αλκοόλ, ο καπνός, συγκεκριμένα ηρεμιστικά φάρμακα και υπνωτικά ή ακόμα και παράνομες ναρκωτικές ουσίες, απελευθερώνουν διαβιβαστικές ουσίες, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν βραχυπρόθεσμη ευεξία και ευφορία. Η επαναλαμβανόμενη κατανάλωση οδηγεί στη δημιουργία μιας συνήθειας, που με τη σειρά της προκαλεί ψυχική και σωματική εξάρτηση και τελικά απώλεια ελέγχου. Ωστόσο, δεν επηρεάζεται μόνο ο ασθενής από τις καταστροφικές συνέπειες της εξάρτησής του, αλλά και ο κοινωνικός του περίγυρος. Για το λόγο αυτό, όταν γίνεται λόγος για τους οικείους ή συντρόφους των εξαρτημένων, χρησιμοποιείται ο όρος συν-εξάρτηση.  

Οι συνέπειες της εξάρτησης από το αλκοόλ αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα από τα τρία σημαντικότερα υγειονομικά-πολιτικά προβλήματα. Η υπερκατανάλωση αλκοόλ αποτελεί την τρίτη κατά σειρά μεγαλύτερη αιτία δευτερογενών παθήσεων και πρόωρου θανάτου παγκοσμίως. (Quelle)

Η φαρμακευτική υποστήριξη στην πρωτοβάθμια θεραπεία της απεξάρτησης από το αλκοόλ, όχι μόνο μειώνει την επιθυμία για αλκοόλ και τον κίνδυνο μιας υποτροπής, αλλά υποστηρίζει τους ασθενείς και τον κοινωνικό τους περίγυρο μέσω μιας αισθητής βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους.  


  Για περισσότερες πληροφορίες, όπως απευθυνθείτε στο DocCheck.


 

DocCheck Login is available via AOP Orphan.

 

Όταν συνδεθείτε, θα βρείτε:

  • Βίντεο
  • Έντυπο του προϊόντος
  • Υλικό εκπαίδευσης
  • Κλπ.