ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κεντρικά γραφεία

Amomed Pharma GmbH
Storchengasse 1
1150 Βιέννη
Αυστρία

Υποκαταστήματα

Επικοινωνία Φαρμακοεπαγρύπνησης
Για ζητήματα σχετικά με παρενέργειες επικοινωνήστε μαζί μας στο:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Ιατρικές πληροφορίες:

medinfo@amomed.com

Παραγγελίες/Διαχείριση παραγγελίας

bestellungen@amomed.com

Ερωτήσεις σχετικά με την αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης

personal@amomed.com

Για συνεργασία

partner@amomed.com

Επικοινωνήστε με τα κεντρικά γραφεία για ερωτήσεις σχετικά με άλλες χώρες.  
Το τηλέφωνο εξυπηρέτησης  για τη Γερμανία είναι το