ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κεντρικά γραφεία

Amomed Pharma GmbH
Leopold-Ungar-Platz 2
1190 Βιέννη
Αυστρία

Υποκαταστήματα

Επικοινωνία Φαρμακοεπαγρύπνησης
Για ζητήματα σχετικά με παρενέργειες επικοινωνήστε μαζί μας στο:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Ιατρικές πληροφορίες:

medinfo@amomed.com

Παραγγελίες/Διαχείριση παραγγελίας

bestellungen@amomed.com

Επικοινωνήστε με τα κεντρικά γραφεία για ερωτήσεις σχετικά με άλλες χώρες.  
Το τηλέφωνο εξυπηρέτησης  για τη Γερμανία είναι το