Η AMOMED ως εργοδότης

Η AMOMED ως εργοδότης

Η AMOMED είναι μια ιδιωτικά διοικούμενη, ανερχόμενη φαρμακευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των καρδιαγγειακών και νευροψυχιατρικών διαταραχών – με σκοπό να επικρατήσει στην Ευρώπη ως εταιρεία ηγέτης στον τομέα της εντατικής θεραπείας και επείγουσας ιατρικής. Η οριζόντια ιεραρχία και η άμεση λήψη αποφάσεων δίνουν στην  AMOMED τη δυνατότητα, ως καθιερωμένο πλέον ειδικό, της δυναμικής και συνεχούς εξέλιξης στους επιστημονικούς αυτούς τομείς. Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στην ιατρική επιτυχία, στην ανάπτυξη, στις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και στην κερδοφόρα γεωγραφική επέκταση.

Καλωσορίζουμε τους ικανούς και αφοσιωμένους συνεργάτες και προωθούμε την επαγγελματική τους εξέλιξη, ώστε να πετύχουμε κοινούς και εξατομικευμένους στόχους. Οι δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης μας βοηθούν να κινητοποιήσουμε τα καλύτερα ταλέντα και να τα εξελίξουμε μακροπρόθεσμα.    

Αισθανόμαστε υπεύθυνοι τόσο απέναντι στις σταθερές εταιρικές αξίες όσο και στην ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση των συνεργατών μας. Ο αμοιβαίος σεβασμός, το αίσθημα υπευθυνότητας, η εμπιστοσύνη και η έλλειψη προκαταλήψεων αποτελούν θεμελιώδεις αρχές μας. Ως συνάδελφοι είμαστε προσανατολισμένοι στην εξεύρεση λύσεων, εκτιμάμε ο ένας τον άλλον και αλληλοϋποστηριζόμαστε, ώστε να επιτύχουμε πλήρως τους στόχους μας.  Διότι το μεγαλύτερο κομμάτι της επιτυχημένης μας ιστορίας το γράφουμε από κοινού, ως η ισχυρή ομάδα της AMOMED.